SOS Dječje selo Ladimirevci traži volontere za pomoć kod pisanja domaće zadaće
4. travnja, 2022

SOS Dječje selo Ladimirevci za svoje korisnike traži 6 volontera za pomoć u učenju i kod pisanja domaće zadaće, ispunjavanja radne bilježnice i ponavljanja i utvrđivanja nastavnog gradiva.

Volonteri bi bili potrebni u kontinuitetu do kraja školske godine, a za ovaj volonterski angažman ne morate imati veliko znanje iz određenih predmeta budući da je riječ o osnovnoškolskoj dobi, ali trebali bi imati motiviranost za rad s djecom, razvijene komunikacijske vještine, snalažljivost, vještine korištenja modernih tehnologija, sistematičnost, organiziranost i odgovornost.

Mjesto volontiranja je SOS Dječje selo Ladimirevci, Augusta Šenoe 30, a organizacija je spremna pokriti putne troškove volonterima. Sam volonterski angažman odvijao bi se jednom do tri puta tjedno, ovisno o mogućnostima volontera i u dogovoru s organizatorom.

Zainteresirani, prijavite se što prije na sljedeći kontakt:

KONTAKT:
Sanja Pavanić
095 336 6837
sanja.pavanic@sos-dsh.hr
SOS Dječje selo Ladimirevci
031 671 300

Izvor: dkolektiv.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Karašicke Republike i ne održavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Skip to content