Partneri

Nositelj projekta

Udruga Karašicka Republika osnovana je 2017. godine s ciljem promicanja i razvitka kontinentalnog turizma, kulture, kulturnih i kreativnih industrija te sporta i rekreacije.

Nastala je iz spontane inicijative mladih koji su organizirali šaljivu fašničku republiku s ciljem boljeg povezivanja i suradnje pojedinaca i udruga s područja spojenih gradova „rivala“ – Belišća i Valpova.

Danas udruga broji više od 200 članova i do sada je organizirala koncerte, kvizove, biciklijade, društvene igre te sportske turnire od kojih izdvajamo manifestacije kao što su Festival sira i vina, Deer & Bike, Bistrigin – Prvenstvo Panonije u piciginu, Vaterpolo u žitu, Međunarodni dan Karašice, Lessing – Landranje baranjskom Planinom. Udruga je svojim pozitivnim djelovanjem utjecala na pojačanu aktivnost mladih na području Valpovštine i šire.

Nastavite čitati...

Kontakt:

Mislav Matišić, predsjednik Udruge

Mobitel: 0989373256

Mail: karasicka.republika@gmail.com

Web: www.karasicka-republika.hr

Facebook: https://www.facebook.com/republika.karasica/

Partneri projekta

Grad Valpovo kao jedinica lokalne samouprave osnovana je 1990. godine. Valpovo je administrativno središte grada i njegovih prigradskih naselja, ali i upravno, sudsko, gospodarsko, školsko i kulturno

Nastavite čitati...

središte šire regije koja se naziva Valpovštinom. U sastavu grada Valpova nalazi se sedam prigradskih naselja: Nard, Šag, Ladimirevci, Marjančaci, Ivanovci, Zelčin i Harkanovci.

Grad Valpovo ulaže izrazite napore u osnaživanje suradnje između udruga civilnog sektora i Grada, te u osnaživanje kapaciteta udruga. Također i financira djelatnosti svih udruga s područja Grada i zajedno s njima provodi aktivnosti sukladno njihovim djelatnostima.

Kontakt:

Email: mail@valpovo.hr

Web: www.valpovo.hr

Društvo „Naša Djeca“ u Valpovu osnovano je 1975. godine. Društvo djeluje kao samostalna, neprofitna i dragovoljna udruga čiji je temeljni zadatak briga za bolje ostvarivanje prava i potreba djece grada

Nastavite čitati...

Valpova kroz stalno podsjećanje odraslih na njihovu odgovornost prema djeci, na pružanje pomoći djeci u razvoju i odgoju, na poticanje, organiziranje i vođenje slobodno odabranih aktivnosti i sadržaja kako bi djeca što kvalitetnije provodila svoje vrijeme te pružanje pomoći u oblikovanju demokratskog ponašanja i humanističkog djelovanja djece. Polazište rada udruge je Konvencija UN-a o pravima djece, zadaće iz odgojno-obrazovnoga sustava Republike Hrvatske te želje i potrebe djece i roditelja.

Društvo „Naša djeca“ Valpovo svoje djelovanje temelji na volonterskom radu svojih članova.

Program Društva namijenjen je djeci do petnaest godina starosti. Sudjelovanje u programima je dobrovoljno, prema interesu i sklonostima, te besplatno.

Kontakt :

Sara Ćavar, predsjednica Udruge

Mobitel: 097 606 32 28

Mail: dnd.valpovo@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/pg/dndvalpovo/posts/

Udruga osoba s invaliditetom “MI” Valpovo je osnovana 2004. s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja rehabilitacije, socijalizacije, brige i socijalnog statusa osoba s invaliditetom. To je udruga koja okuplja

Nastavite čitati...

osobe s invaliditetom s područja cijele Valpovštine i njihove obitelji. Aktivnosti udruge su usmjerene na svakodnevni rad osoba s invaliditetom, poticanje njihove kreativnosti, osposobljavanja za svakodnevne životne potrebe i aktivnosti, poticanja njihovog međusobnog druženja i socijalizacije, edukacije obitelji o njihovim pravima, a sve u svrhu integracije takvih osoba u društvenu zajednicu i sprječavanje njihovog marginaliziranja. Misija i ciljevi udruge su osiguravanje jednakih mogućnosti i doprinos potpunoj integraciji osoba s invaliditetom u političkom, javnom, gospodarskom i kulturnom životu, u procesu odgoja i obrazovanja, zapošljavanja, te u zdravstvu, rehabilitaciji i socijalnoj zaštiti. Zaštita prava osoba s invaliditetom u svim segmentima života te zaštita njihovih prava i interesa kao dijela temeljnih ljudskih prava. Zaštita i promicanje prava djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji te osiguranje uvjeta za pružanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi, zaštite zdravlja, izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja na lokalnoj razini. Promicanje i razvoj volonterstva, razvijanje odnosa solidarnosti i društvene brige za osobe s invaliditetom

Kontakt:

Ljiljana Ivanović

Mob: 0953155057

Mail: udrugami.valpovo2004@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/udrugavalpovo/

Udruga „Revolucija“ osnovana je u rujnu 2008. godine na području Grada Valpova. Udrugu su osnovali perspektivni mladi ljudi prvenstveno da potiču kvalitetan sadržaj na ovim prostorima, kako bi omogućili

Nastavite čitati...

kreativno izražavanje i rad te konstruktivno ulaganje u svoje znanje i razvoj društva.

Cilj udruge je aktiviranje, razvijanje i korištenje individualnih potencijala mladih u svrhu pronalaženja novih i efikasnih rješenja za društvene izazove kroz riječ, glazbu, ples, glumu i dr.

Kroz dugi niz postojanja održane su razne izložbe, tribine, projekcije, sportski i kulturno umjetnički programi. Najveći projekt udruge Revolucija je „Reunited festival“ – Festival suvremene glazbe i kreativnost mladih koji se održava u dvorcu Prandau – Normann u Valpovu. Festival okuplja brojne mlade bendove i DJ glazbenike te se provode razne kreativne radionice.

Kontakt:

Davor Ileš, podpredsjednik Udruge

Mob: 0919483124

Mail: udrugarevolution@gmail.com

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Skip to content