O projektu

Naziv projekta: Društveni centar Valpovo

Upravljačko tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Opis projekta: Karašicka Republika zajedno s projektnim partnerima provodi projekt pod nazivom „Društveni centar Valpovo“ kroz koji će se adaptirati i opremiti Društveni centar u kojem će projektni partneri provoditi svoje aktivnosti i kroz koji će se uspostaviti Program za osobe s invaliditetom, Program za mlade, Program o pravima i zaštiti djece, uspostaviti Volonterski centar i Info centar za mlade koji su predviđeni ovim projektom. Društveni centar će biti institucija u kojoj će se neprekidno odvijati raznovrsne društvene aktivnosti namijenjene različitim kategorijama građana, a koje otvaraju prostor za aktivno sudjelovanje i razvoj društvenog-kulturnog života i građanske participacije pripadnika lokalne zajednice.

Opći cilj: Povećanje opsega aktivnosti organizacija civilnog društva kojima se unaprjeđuje život građana s područja Grada Valpova te promiče njihova međusobna suradnja.

Specifični cilj: Povećanje iskorištenosti javnog prostora na području Grada Valpova u svrhu provođenja aktivnosti i djelovanja organizacija civilnog društva. Uspostavljanje novih i osnaživanje postojećih programa projektnih partnera koji su od općeg interesa za građane Grada Valpova u suradnji s lokalnom zajednicom. Ojačavanje stručnih kapaciteta prijavitelja i projektnih partnera.

Očekivani rezultati: Projektom će se adaptirati i opremiti Društveni centar u gradu Valpovu te će se uspostaviti Volonterski centar i Info centar za mlade. Izradit će se Program o pravima osoba s invaliditetom iz sustava socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, Program za mlade na području grada Valpova, te Program edukacije o pravima i zaštiti djece. U novoadaptiranom centru organizirati će se seminari na temu mogućnosti iskorištavanja sredstava EU fondova za organizacije civilnog društva, radionice kreativnog izražavanja, edukacije, seminari i aktivnosti te će se educirati 10 volontera i četiri osobe za potrebe uspostavljanja programa Društvenog centra Valpovo.

Nositelj projekta: Karašicka Republika

Partneri : Društvo Naša djeca Valpovo, Udruga osoba s invaliditetom „MI“ Valpovo, Udruga mladih „Revolucija“, Grad Valpovo

Ukupna vrijednost projekta: 1.854.987,23 HRK

Broj projekta: UP.04.2.1.07.0081

EU financiranje: Bespovratna sredstva u iznosu od 1.854.987,23 HRK osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%, tj. 1.576.739,15 HRK) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%, tj. 278.248,08 HRK)

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Početak projekta: 29. svibnja 2020.

Završetak projekta: 29. svibnja 2022.

Kontakti: Emanuel Mutshaus, voditelj društvenog centra

email: emanuel.mutshaus@gmail.com,

Tel: 095 370 72 34

Detaljnije o projektu

Udruga mladih Karašicka Republika zajedno s projektnim partnerima detektirala je potrebu unaprjeđenja djelovanja organizacija civilnog društva s područja Grada Valpova koje su od općeg interesa za građane kojima se unaprjeđuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici. U ostvarivanju ovog cilja potrebno je organizacijama civilnog društva osigurati adekvatan prostor u svrhu podupiranja i osiguravanja njihovog djelovanja kojima osnažuju resurse za ubrzavanje razvoja, ostvaruju napredak, jačaju zajedništvo i izgrađuju uzajamno povjerenje u lokalnoj zajednici.

Društveni centar koji se ovim projektom planira adaptirati bit će institucija u kojoj će se neprekidno odvijati raznovrsne društvene aktivnosti namijenjene različitim kategorijama građana, a koje otvaraju prostor za aktivno sudjelovanje i razvoj društveno-kulturnog života i građanske participacije pripadnika lokalne zajednice.

Prostor novouređenog Društvenog centra u javnom vlasništvu koji se dodjeljuje na korištenje udrugama s područja Grada Valpova omogućuje im provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro. Stoga se ovim projektom ulažu dodatni napori u povećanje njegove iskorištenosti koristeći participativne modele upravljanja. Adaptacijom Društvenog centra u prostor za rad osoba s invaliditetom, za provedbu seminara za unaprjeđenje vještina osoba isključenih s tržišta rada, za rad s mladima koji tek ulaze na tržište rada, za provedbu radionica, osposobljavanja i usavršavanja, osim društvenog, potiče se i gospodarski razvoj lokalne zajednice.

Udruge na području Grada Valpova ključne su u pružanju prilika za sudjelovanje u društvu, demokratsko uključivanje na lokalnoj razini, odnosno za aktivno građanstvo. Društveni centar kultivirat će građansku vrlinu kroz razvoj zajednice, pružati mogućnosti dodatnog obrazovanja, otvarati prostore za rekreaciju, razvoj identiteta susjedstva te osjećaj interkulturalne i međugeneracijske solidarnosti.

Opći cilj:

  • Povećanje opsega aktivnosti organizacija civilnog društva kojima se unaprjeđuje život građana s područja Grada Valpova te promiče njihova međusobna suradnja.

Specifični ciljevi:

  • Povećanje iskorištenosti javnog prostora na području Grada Valpova u svrhu provođenja aktivnosti i djelovanja organizacija civilnog društva.
  • Uspostavljanje novih i osnaživanje postojećih programa projektnih partnera koji su od općeg interesa za građane Grada Valpova u suradnji s lokalnom zajednicom.
  • Ojačavanje stručnih kapaciteta nositelja projekta i projektnih partnera.

Projektne aktivnosti:

  • Adaptacija i opremanje Društvenog centra u Gradu Valpovu.
  • Uspostavljanje Programa edukacije o pravima iz socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i ostalim temama bitnima za članove obitelji osoba s invaliditetom; organiziranje susreta s drugim udrugama osoba s invaliditetom; izrada Programa za mlade na području Grada Valpova sukladno Nacionalnom programu za mlade 2014.-2017.; organiziranje seminara na temu mogućnosti iskorištavanja sredstava EU fondova; uspostavljanje Programa edukacije o pravima i zaštiti djece; uspostavljanje Volonterskog centra; uspostavljanje Info centra za mlade; organiziranje radionica kreativnog izražavanja.
  • Pohađanje edukacija članova projektnih partnera u svrhu ojačavanja stručnih kapaciteta.

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Skip to content