Volonteri

Tko je volonter?

Volonter je svaki pojedinac koji dobrovoljno ulaže svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u pružanje usluga za dobrobit druge osobe i društva u cjelini, bez potraživanja materijalne i financijske dobiti.

(Zakon o volonterstvu (NN 22/13). Volonterom se smatra svaka fizička osoba koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima bez obzira na dob, spol, nacionalnost ili druge posebnosti.

 

Maloljetni volonteri

Maloljetna volonterka ili volonter je osoba mlađa od 18 godina koja volontira u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Kod volontiranja maloljetnika propisani su i dodatni uvjeti:

 • maloljetni volonter mora imati pisanu suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika
 • obvezan je nadzor i podrška organizatora volontiranja i/ili zakonskih skrbnika te drugih odraslih osoba
 • aktivnosti moraju biti primjerene volonterovoj dobi, tjelesnom, psihičkom i moralnom stupnju razvoja i vještinama i one ne smiju predstavljati rizik za njegovo zdravlje, razvoj i uspjeh u izvršavanju školskih obveza
 • volonteri ne smiju volontirati u inozemstvu bez suglasnosti roditelja ili zakonskog skrbnika i bez njihove pratnje ili pratnje organizatora volontiranja
 • ne smiju dugotrajno volontirati niti volontirati u aktivnostima povezanim s teškim tjelesnim naporom ili rizicima koji ugrožavaju ili bi mogli ugroziti njihov život, zdravlje, ćudoređe, razvoj ili izvršavanje školskih obveza
 • volonteri mogu prestati obavljati volonterske aktivnosti u bilo kojem trenutku bez suglasnosti, ali uz znanje roditelja ili zakonskog skrbnika.

 

Djeca mlađa od 15 godina života mogu biti uključena u odgoj za volontiranje. Odgoj za volontiranje mora se uz gore navedene, odvijati i pod sljedećim dodatnim uvjetima:

 • mora biti riječ o odgojno-obrazovnim aktivnostima koje kao organizator volontiranja provodi odgojno-obrazovna ustanova, ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja organizira volontiranje u odgojne i obrazovne svrhe uz suglasnost nadležnih tijela državne uprave, odgojno-obrazovnih ustanova ili ustanova socijalne skrbi
 • mogu volontirati s roditeljima i/ili zakonskim skrbnicima i tako promicati obiteljsko volontiranje
 • volonteri ne smiju obavljati volonterske aktivnosti u razdoblju između 23 sata i 6 sati.

 

Koja su prava i obaveze volontera?

Prava i obaveze volontera najčešće su definirana pravilnikom o radu s volonterima koji donosi svaki organizator volontiranja zasebno, no postoje i neka opća prava i obaveze koje imaju osobe koje se odluče volontirati. Etički kodeks volontera donosi skup vrijednosti, načela i standarda kojima se usmjerava proces organiziranog uključivanja volontera u aktivnosti za opću dobrobit.

 

Volonter ima pravo:

 • Na potvrdu o volontiranju
 • Na pismeni ugovor, ako to zatraži
 • Da se smatra suradnikom, ne besplatnom pomoći
 • Na precizan i realan opis posla
 • Na zaštitu osobnih i privatnih podataka
 • Upoznati organizaciju u kojoj volontira
 • Sudjelovati u aktivnostima organizacije
 • Na kvalitetnu obuku
 • Na odgovarajuće uvjete rada
 • Na savjetovanje, podršku i usmjeravanje
 • Na sudjelovanje u planiranju
 • Na priznanje, nagrade i zahvalu
 • Na upoznavanje s rizicima volonterskog angažmana
 • Na stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija

 

Volonter ima odgovornost:

 • Volontirati u skladu s propisima i etičkim standardima
 • Čuvati poslovnu ili profesionalnu tajnu
 • Prihvatiti samo zadatke koje može obaviti
 • Poštovati ukazano povjerenje
 • Poštovati upute organizatora (osim kad se radi o moralno neprihvatljivim uslugama ili uslugama opasnim za život i zdravlje)
 • Obaviti zadatak odgovorno i poštovati dogovorene rokove
 • Surađivati s drugim volonterima i zaposlenicima organizacije

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Skip to content