Posjećuju li mladi kulturne programe?
10. rujna, 2021
Ako si mlada osoba u dobi od 16-30 godina, molimo te da ispuniš anketu u trajanju 10ak minuta.  Ovom anketom žele se detaljnije upoznati potrebe mladih, kao i razloge zbog čega mnogi kulturni programi koji ciljaju na mlade ne privlače njihovu pažnju.

Anketa se provodi u sklopu međunarodnog projekta “The Melting Pot”, financiranog kroz Erasmus+ program. Cilj projekta je razvijanje kvalitetnijeg rada s mladima u kulturnom sektoru, kao i razvijanje kulturnih programa u skladu potrebama mladih.

Rezultati ankete koristit će se za razvijanje novih programa po mjeri mladih, ali i za zagovaranje boljih politika za mlade u kulturnom području.

Ispuni anketu i baci šer! 👇
https://www.surveymonkey.com/r/F2CZMJR

Izvor: https://www.facebook.com/CroatianYouthNetwork

Tekst je napisao Matej Vidranski

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Karašicke Republike i ne održavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Skip to content