U Društvenom centru Valpovo završile edukacije o mentalnom zdravlju
25. svibnja, 2022

U Društvenom su centru Valpovo završile edukacije o mentalnom zdravlju djece, mladih i osoba s invaliditetom. Edukacije je vodila psihologinja Ivana Mađarić. Cilj je edukacija bio povećati dostupnost zdravstvenih sadržaja vezanih za zaštitu mentalnog zdravlja te promociju zdravih stilova života djece, mladih i osoba s invaliditetom na području Valpovštine. Također, kroz edukacije se povećao  opseg aktivnosti organizacija civilnog društva koji će ih osnažiti za daljnje situacije neizvjesnosti, promoviranje očuvanja mentalnog zdravlja svojih vršnjaka te unaprjeđenje osobnih mogućnosti i potencijala. 

Kroz prvi modul „Mentalno zdravlje djece“ održane su tri radionice za djecu rane osnovnoškoleske dobi. Polaznici prve radionice upoznali su se s pojmom mentalnog zdravlja te posljedicama pandemije virusa COVID-19 na mentalno zdravlje te su usvojili tehnike savladavanja stresa i zabrinutosti kao što su vježbe usredotočene svjesnosti (engl. mindfulness) prilagođene djeci. Ove su se vježbe pokazale osobito korisnima kod djece niskog samopoštovanja i loše slike o sebi, a mogu poboljšati koncentraciju i pažnju, smiriti misli, pomoći u razumijevanju vlastitih emocija te boljoj kontroli svoga ponašanja. Nadalje, s obzirom na povezanost tjelesnog i mentalnog zdravlja, polaznike druge radionice potaklo se na brigu o tjelesnoj dobrobiti, a sve to s ciljem jačanja psihološke otpornosti kod djece. Nadalje, polaznici treće radionice upoznati su s pojmom identiteta i slike o sebi, a kroz razne aktivnosti radilo se na jačanju samopoštovanja i samopouzdanja. Također, kroz primjere su mogli prepoznati važnost empatije te razviti vrijednost tolerancije i prihvaćanja različitosti u vršnjačkim odnosima. 

U drugom modulu „Mentalno zdravlje osoba s invaliditetom“ također su održane tri radionice. Kroz prvu radionicu u drugom modulu, polaznici su se upoznali s rezultatima istraživanja mentalnog zdravlja i svakodnevnog funkcioniranja osoba s invaliditetom u vrijeme pandemije te kroz raspravu podijelili vlastita iskustva. S obzirom na trenutna zbivanja u svijetu, osvijestili su negativan utjecaj svakodnevnog praćenja vijesti o ratu u Ukrajini na mentalno zdravlje, osobito nakon dvije godine kontinuiranih vijesti o pandemiji, upoznali su se i s pojmom retraumatizacije te dobili smjernice o čuvanju mentalnog zdravlja s obzirom na te okolnosti. U drugoj radionici cilj je bio polaznike upoznati s najčešćim izazovima s kojima se osobe s invaliditetom susreću kada je riječ o mentalnom zdravlju te su kroz kviz i raspravu osvijestili predrasude o mentalnom zdravlju koje nerijetko imamo. Upoznali su se s karakteristikama narušenog mentalnog zdravlja i pojmom stresa te razlikovali prilagođene od neprilagođenih reakcija na stres. Osim toga, usvojili su i određene tehnike savladavanja stresa. U trećoj radionici, polaznici su kroz raspravu osvijestili vlastitu definiciju sreće te se upoznali sa sastavnicama kvalitete života s psihološkog aspekta uz naglasak na život s određenim invaliditetom. Održavanje socijalnih odnosa važna je sastavnica kvalitete života, stoga su polaznici kroz aktivnost osvijestili kvalitete koje traže kod bliskih osoba te načine održavanja prijateljstva. Naposljetku, prepoznali su važnost humora i optimizma u određenim životnim situacijama te uvježbali određene tehnike održavanja optimizma u svakodnevici. 

Kroz prvu i drugu radionicu trećeg modula „Mentalno zdravlje mladih“ polaznici su se također upoznali s pojmom mentalnog zdravlja te posljedicama pandemije virusa COVID-19 na mentalno zdravlje. Upoznali su se i s rezultatima istraživanja mentalnog zdravlja mladih osoba u vrijeme pandemije. Nadalje, upoznali su se s najčešćim izazovima s kojima se mladi susreću kada je riječ o mentalnom zdravlju te ispuniti upitnik o prisutnosti određenih simptoma koji će im poslužiti kao pokazatelj trenutnog stanja. U trećoj radionici polaznici su kroz kviz i raspravu osvijestili predrasude o mentalnom zdravlju koje svi nerijetko imamo te otkrili koja je razlika između problema mentalnog zdravlja i mentalnih poremećaja. S ciljem destigmatizacije osoba s mentalnim poremećajima, polaznici su se upoznali s karakteristikama i uzrocima mentalnih poremećaja, a kako bi dobili detaljniji uvid, razgovarali su o navedenim poremećajima prikazanima na filmskom platnu. 

Projekt Društveni centar Valpovo provodi Karašicka Republika u suradnji s partnerima: Udruga “MI”, udruga “Revolucija”, Društvo Naša djeca Grada Valpova i Grad Valpovo. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. uz intenzitet potpore iz Europskog socijalnog fonda 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske od 15%. Za provedbu projekta u razdoblje od 29.05.2020. do 29.05.2022. odobreno je 1.854.987,23 kuna bespovratnih sredstava. 

Tekst je napisala Sanja Perak.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Karašicke Republike i ne održavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Skip to content